Vi säljer nästan samtliga gutefår till liv men ett fåtal lamm slaktas vart eller vartannat år.

Vi levererar vid sådan tillfällen lammlådor. Köttet är från våra gutelamm och köttet säljs färdigstyckat i lådor.

Man kan boka en eller flera lådor eller dela med någon.

Pris är 100kr/kg inkl moms.


BOKA (bindande) då vi slaktar endast det antal som är reserverat.

Ett lamm kan variera i slaktvikt men räkna mellan 14-20kg för en låda.


Lammen föds hemma på Källagården och går sedan från maj-oktober ute i Blekingska skärgården och tillgodgör sig alla de nyttigheter de behöver för att växa och må bra.