Epoken Rällan-Masse-Donna

Min älskade Masse (mitten) hade två stallkamrater i nästan 20år som även blev mina nära vänner och kom o betyda väldigt mycket för mig. Jag vill därav bevara deras minne här. Dessa tre individer hörde liksom ihop. När man pratade om en av dem kom man genast in på den andra. Det är väl så - när man delat ett helt liv tillsammans. Rällan o Masse kom  först till stallet (1984) med deras ägare Pernilla o Sophia. Två år senare (1986) tillträdde Donna och 1988 kom jag. År 1992 fick Donna ett föl - Maradohna, alias Allan. Hans finns fortfarande kvar hos Pernilla och bli 20år i år. Han är vår enda länk till epoken Rällan - Masse- Donna.

Donna, Masse & Rällan.
Pernilla tog fotot 1990.

Rällan

Rällan

23 juli 1976 --- 16 september 2003

e: Lorion
u: Fjällan

Gotlandsruss
Sv, 122 cm

Älskad - saknad

Äg: Pernilla Nilsson

Rällan - sommaren 2003. Hon var då 27år gammal.

Donna

Donna

21 maj 1977 --- feb 2008

e: Diamant
u. Tokajer

Sv. halvblod
Br, 160cm

'Always a lady'

Äg: Pernilla Nilsson

Donna - sommaren 2007. Hon var då 30år gammal.