Kovadsgårdens Hildur

Kovadsgårdens Hildur

Hildur 17 månader i maj 2013. Foto: Marica Johansson

Hildur kommer under hösten betäckas!
Hildur ca 4 månader! Foto: M. Johansson