Kovadsgårdens Helly

Helly 17 månader i maj 2013. Foto: Marica Johansson.

Helly kommer betäckas med under hösten 2013.!
Helly ca 4 måander. Foto: M. Johansson