Kovadsgårdens Helly

Helly 17 månader i maj 2013.
Foto: Marica Johansson.

Helly kommer betäckas med under hösten 2013.!

Helly ca 4 måander.
Foto: M. Johansson