Underbara

Nic PURE of Lady's Holm

2014-06-29 --- 2014-06-29

e: Yaght v.d. Belschuur RS 547

u: Dominique v.h.Aegtherhuus RS 6866

ue: Topper v.d. Kortenhof

Uppfödare: Johanna & Magnus Jonasson, Stuteri Lady's Holm

 

" Du vackra, Du rena, Du underbara"

Vi fick en dag med dig.

Mer behövde du inte.

De flesta behöver flera år.

 

Vi fick inget foto av dig - men vi har en bild av dig, inom oss. 

Mamma Dominique sörjer digHjärta

Mamma Dominique v.h. Aegtherhuus