15. jan, 2012

Bild

Shettisarna på berget i sin skogshage. De har utsikt över hela gården!