21. mar, 2012

Sandbackas Gary Cooper RS 582

Tillas date till våren - snygge Gary!!!