Under säsongen 2018 är planen att använda G-baggen  Källagårdens Fårö G1116 till avelsgruppen.