Gårdens skog

Fyrtioårig granskog.

Skogen

Arbetet med vår skog är ett viktigt projekt för oss. Arbetet innebär till stor del att återskapa de naturbeten som en gång fanns på gården. Sedan år 2006  har vi framförallt gallrat och röjt gran- och björkskog samt planterat gran. När vi flyttade till gården var inte skogen rörd på över 10 år.
En av våra föräldrar hjälper oss regelbundet med vården av skogen och hans kunskap är viktig för oss att ta del av då han arbetat med skogsvård sedan unga år.

Vi säljer timmer, massaved och kubb till Vida Skog, länk till hemsida:
http://www.vida.se/ .

Under våren 2012 har vi anlitat Rönås Skog AB som skall gallra åt oss. Länk http://www.ronasskog.se


Under höst/vinter 2012 säljer vi virke till Skåne timmer.