Källagården har 47 gutetackor (33 tackor + 14 gimbrar) som används eller planeras till avel (2018). De finns presenterade under denna sida "avelstackor" samt under sidan "gimbrar".

Våra första tackor skaffade vi sommaren 2008 och dessa 4 tackor är vår ursprungsflock och de fick namn som började på bokstaven A (endast två av dessa är kvar). Alla fick ursprungliga gutenamn och de är alla efter samma gutebagge Franz Joseph 304, men har olika mammor. Sommaren 2009 skaffade vi två tackor till från samma uppfödare och de döptes till namn med bokstaven B då våra första lamm även gjorde det samma år.
 
Under 2010 var det första gången vi betäckte våra egna tackor (från egen uppfödning). 

Våra djur får namn efter alfabetisk ordning till vardera år. Vi började år 2008 och då började alla på bokstaven A och födda 2009 blev B och under 2010 blev det C och så vidare. Vi försöker ge dem traditionella gutenamn (som A-flocken erhöll). Däremot är detta inte lätta namn att finna och det tar lång research att finna. Däremot ser vi till att en i varje kull får ett liknande gutenamn och där traditionen säger att en trädsort bör finnas med så nu har vi en i varje med detta namn (Alskog, Boka, Ceder, Druvek, Ena, Fikon).

Första året fick alla lammen ett för-namn efter pappa Stålpelle, s.k. 'stål'. Andra året fick flertalet namn efter kända indianstammar (Cherokee, Chickasaw, Chinook, Cheyenne). Däremot några är döpta efter deras unika färg (Creme cherie) och några är döpta av och efter våra syskonbarn (Nelly Clara blev Clara och Elliot blev Celliot, Karolina blev Carolina samt ihågkomna släktingar där vi önskar bevara deras namn (Carna). Gutenamn som vi använt är; Druvek, Dalhem, Dalingbo, Daga, Disa osv.

Anga 00026
* 17/3 2008
Uppfödare: Leif & Anna-Lena Johansson, Torastorp
e: Franz Joseph 304 e: Balder G598 e: Fättings Ymer G50
u: Annika e: Maximillian G595 e: Ekeberga G589


Avkommor:
Källagårdens Stål-Buffalo 00003 (1-född bagge)
Källagårdens Carolina 00006 (2-född tacka)
Källagårdens Clara 00007 (2-född tacka)
Källagårdens David 00019 (1-född bagge)

Källagårdens Fårö 00048 (2-född bagge)
Källagårdens Fide 00049 (2-född tacka)

Källagårdens Gyda 00067 (2-född tacka). Dog 3 dgr efter födseln.
Källagårdens Gro 00068 (2-född tacka)
Källagårdens Hanga 00123 (1-född tacka)
Källagårdens idala 00159 (1-född tacka)

Boka 00043
* 14/3 2009
Uppfödare: Leif & Anna-Lena Johansson, Torastorp
e: Franz Joseph 304 e. balder G598 e: Fättings Ymer G50
u: Tippi e: Maximillian G595 e: Ekeberga G589

Avkommor:
Källagårdens Chickasaw 00009 (1-född bagge).
**NY: Chickasaw blev godkänd G-bagge den 4/8 2012 och erhöll nummer 950!
Källagårdens Donna Karan 00029 (1-född tacka)

Källagårdens Fura 00046 (2-född tacka)
Källagårdens Finsvingel 00047 (2-född tacka)

Källagårdens Grana 00061 (1-född tacka)
Källagårdens Hägga 00109 (1-född tacka)
Källagårdens Istaby 00171 (2-född bagge)
Källagårdens Ivö 00172 (2-född bagge)

Källagårdens Stål-Bella 00001
* 31 mars 2009
Uppfödare: Källagården
e: Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Alskog 00028 e: Franz Joseph e: Balder G598Avkommor:
00015
Källagårdens Dalingbo 00026 (1-född bagge)

Källagårdens Engel 000-- (2-född bagge). Dog vid förlossningen .
Källagårdens Engla 00030 (2-född tacka).

Källagårdens Fröjel 00039 (2-född tacka).
Källagårdens Folingbo 00040 (2-född bagge). 

Källagårdens Grim 000-- (2-född bagge). Dog vid förlossningen.
Källagårdens Grimma 000-- (2-född tacka). Dog vid förlossningen.
Källagårdens Hablingbo 00101 (2-född bagge)
Källagårdens Hemse 00102 (2-född bagge). GODKÄND G 1131
Källagårdens I-pelle 00146 (2-född bagge)
Källagårdens Isabella 00147 (2-född tacka)

Källagårdens Blixtra 00002
* 14 april 2009
Uppfödare: Källagården
e. Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Alva OOO34 e: Franz Jospeh e: Balder G598


Avkommor:
00014
Källagårdens Daga 00022 (2-född tacka)
Källagårdens Disa 00023
(2-född tacka)
Källagårdens Eskelhem 00034 (2-född bagge). Självdöd 12/2 2013.
Källagårdens Endra 00035 (2-född tacka).
Källagårdens Folke 00041 (2-född bagge).
Källagårdens Frideborg 00042 (2-född tacka).

Källagårdens Glitter 00063 (2-född bagge).
Källagårdens Gothem 00064 (2-född bagge).
Källagårdens Håska 00124 (2-född bagge). (en dog) GODKÄND G1129
Källagårdens Istorm 00131 (2-född bagge)
Källagårdens Itornado   00132 (2-född bagge)

Källagårdens Creme Cherie 00004
* 14 juni 2010
Uppfödare: Källagården
e: Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G60
u: Alva 00034 e: Franz Joseph e: Balder G598
Avkommor:
Källagårdens Ebba 00031 (1-född tacka)
Källagårdens Frida 00045 (1-född tacka)

Källagårdens Gotta 00078 (2-född tacka)
Källagårdens Granit 00079 (2-född tacka)
Källagårdens Hellvi 00112 (1-född tacka)
Källagårdens Io 00--- (2-född bagge)
Källagårdens ilo 00---(2-född bagge)

Källagårdens Carolina 00006
* 16 juni 2010
Uppfödare: Källagården
e. Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Anga 00026 e: Franz Joseph e: Balder G598Avkommor:
Källagårdens Dexter 00028 (1-född bagge)

Källagårdens Freya 00052 (1-född tacka)

Källagårdens Hector 00125 (1-född bagge)
Källagårdens Ioakim 00173 (1-född bagge)

Källagårdens Clara 00007
* 16 juni 2010
Uppfödare: Källagården
e: Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Anga 00026 e: Franz Joseph e: Balder G598Avkommor:
Källagårdens Diesel 00027 (1-född bagge)

Källagårdens Elmer 00037 (1-född bagge)
Källagårdens Fingal 00050 (1-född bagge) 

Källagårdens Gunda 00089 (1-född tacka)
Källagårdens Helmer 00118 (2-född bagge)
Källagårdens Hilja 00119 (2-född tacka)
Källagårdens Imovane 00151 (2-född bagge)
Källagårdens Ipren 00152 (2-född tacka)

Källagårdens Carna 00008
* 18 juni 2010
Uppfödare: Källagården
e: Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Beda 00047 e: Franz Joseph e: Balder G598

Avkommor:
Källagårdens Didrik 00024 (1-född bagge)
Källagårdens Elsa 00035 (1-född tacka)
Källagårdens Faxe 00058 (1-född bagge)

Källagårdens Grace 00083 (1-född tacka)
Källagårdens Hulda 00098 (1-född tacka)
Källagårdens Isa 00133 (2-född tacka)
Källagårdens Isor 00134 (2-född bagge) 

Källagårdens Cheyenne 00011
* 23 juni 2010
Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G946 e: Kalle G 938 e: Ymersson G600
e: Ala 00037 e: Franz Joseph e: Balder G598


Avkommor:

Källagårdens Fyre 00059 (1-född tacka)

Källagårdens Garbo 00088 (1-född tacka)
Källagårdens Harrison 00117 (-född bagge)
Källagårdens Instagram 00155 (2-född bagge)
Källagårdens Ipad 00156 (2-född bagge)

Källagårdens Ceder 00013
* 27 juni 2010
Uppfödare: Källagården

e. Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Alskog 00028 e: Franz Joseph e: Balder G598
Avkommor:
Källagårdens Ena 00033 (1-född tacka)

Källagårdens Fikon 00042 (1-född tacka)
Källagårdens Greve 00072 (1-född bagge)
Källagårdens Harsyra 00115 (2-född tacka)

Källagårdens Hjälte 00116 (2-född bagge)
Källagårdens Iowa 00162 (2-född tacka)
Källagårdens Inka 00163 (2-född tacka)

Källagårdens Druvek 00017
* 22 juni 2011
Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G946 e: Kalle G 938 e: Ymersson G600
u: Alskog 00028 e: Franz Joseph 304 e: Balder G598

2-född
Svart m vit bläs


Avkommor:

Källagårdens Faith 00051 (1-född tacka)
Källagårdens Guava 00073 (2-född tacka)
Källagårdens Grape 00074 (2-född tacka)
Källagårdens Hassel 00103(2-född bagge)
Källagårdens Hjortron 00104 (2-född tacka)
Källagårdens Islatte 00142 (2-född bagge)
Källagårdens Iste 00143 (2-född tacka)

Källagårdens Dolly Parton 00021
* 26 juni 2011
Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Ala 00037 e: Franz Joseph 304 e: Balder G598

2-född; Vit med svart fläck


Avkommor:
Källagårdens Fin 00037 (1-född tacka)
Källagårdens Gnejs 00084 (1-född bagge)
Källagårdens Haga 00107 (2-född tacka)
Källagårdens Helmut 00108 (2-född bagge)
Källagårdens Irna 00140 (2-född tacka)
Källagårdens Ismo 00141 (2-född bagge)
Källagårdens Donna Karan 00029
* 8 juli 2011
Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G946 e: Kalle G938 e: Ymersson G600
u: Boka 00043 e: Franz Joseph 304 e: Balder G598

1-född; Svart

(foto kommer)

Avkommor:

Källagårdens Frigg 00053 (1-född bagge)
Källagårdens Gemma 00075 (1-född tacka)
Källagårdens Hugo Boss 00120 (2-född bagge) GODKÄND G1128
Källagårdens Halle Berry 00121 (2-född tacka)
Källagårdens Ingmar Bergman 00126 (2-född bagge)
Källagårdens Ingrid Bergman 00127 (2-född tacka)
Källagårdens   Ebba   00031
* 18 april 2012
Uppfödare: Källagården

e: Atlingbo G946 e: 5033: Gordon
u: Källagårdens Creme Cherie 00004 e: Stålpelle G946 e: Kalle G935

1-född; Vit

Avkommor:
00057 Källagårdens Flicka (1-född tacka).
00085 Källagårdens Grus (1-född bagge)
00097 Källagårdens Humla (1-född tacka)
00129 Källagårdens Ib (2-född bagge)
00130 Källagårdens Ida (2-född tacka)


Källagårdens Frideborg 00041
* 1 april 2013
Uppfödare: Källagården

e: Atlingbo G946 e: 5033: Gordon
u: Källagårdens Blixtra 00002 e: Stålpelle G946 e: Kalle G935

2-född; Grå

Avkommor:
00076 Källagårdens Gunborg (1-född tacka)
00153 Källagårdens Iitala (2-född bagge)
00154 Källagårdens Ingeborg (2-född tacka)

Källagårdens Fikon 00042

* 2 april 2013
Uppfödare: Källagården

e: Atlingbo G945
u: Källagårdens Ceder 00013

1-född, vitskäck med rödgen

Avkommor: 
00092 Källagårdens Galle (1-född bagge)
00111 Källagårdens Hallon (1-född tacka)
00157 Källagårdens Ingefära (2-född tacka)
00158 Källagårdens Isop (2-född bagge)

Källagårdens Fura 00046

* 5 april 2013

Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G946 u: Boka 00043

2-född, svart med vit gmg bläs

Avkommor: 
Källagårdens Gandalf 00091 (1-född bagge)
Källagårdens Idegran 00164 (1-född bagge)

Källagårdens Flora 00060 
* 31 maj 2013
Uppfödare: Källagården

e: Stålpelle G 946 e: Kalle G 938
u: Källagårdens Endra 00034 e: Atlingbo G946

1-född; Svart, genomgående vit bläs.

Avkommor:
00176 Källagårdens Interflora (1-född tacka)

Almnäs Färgkulla 13027 
* 17 april 2013
Uppfödare: Torsten Jeppsson, Almnäs Gård

e: Säggeby G 0192 e: 08022
u: 11036 e: Anders G 1000 

2-född; Svart-brun, vit bläs
 
Avkommor: 
00085 Källagårdens Guldlärka (1-född tacka)
00110 Källagårdens Hobbe (1-född bagge)
00170 Källagårdens Ivanhoe (1-född bagge)
Almnäs Fageblomme 13029 
* 17 april 2013
Uppfödare: Torsten Jeppsson, Almnäs Gård

e: Säggeby G 0192 e: 08022
u: almnäs Klara 3027 e: Pelle G 0599

2-född; Svart med brun ull.
 
Avkommor:
00080 Källagårdens Gulmåra (1-född tacka)
00113 Källagårdens Hjalmar (1-född bagge)
00165 Källagårdens Indigo (1-född bagge)
 
 
Almnäs Fjällgröna 13030 
* 17 april 2013
Uppfödare: Torsten Jeppsson, Almnäs Gård

e: Säggeby G 0192 e: 08022
u: Almnäs Klara 3027 e: Pelle G0599

2-född; Svart/grå, vit gmg bläs, vit vä framben, vit strumpa bak
 
Avkommor:
00093 Källagårdens Gotlandsippa (1-född tacka)
00122 Källagårdens Hellgut (1-född bagge) GODKÄND G 1127
00128 Källagårdens Isia (1-född tacka)
 
Almnäs Foiros 13035 
* 18 april 2013
Uppfödare: Torsten Jeppsson, Almnäs Gård

e: Säggeby G 0192 e: 08022
u: 07033 e: Otto 1013

2-född; Grå med vit lykta
 
Avkommor: 
00087 Källagårdens Gusten (1-född bagge)
00136 Källagårdens Iris (2-född tacka)
00137 Källagårdens isak (2-född bagge)
 

Källagårdens Greta 00065

* 21 april 2014

e: Hultagårdens Valdemar u: Almnäs Feibur 13031

1-född: Svart med vit fläck mellan horn och ned i pannan


Avkommor:

00159 Källagårdens Iotto (2-född bagge)

00160 Källagårdens Idun (2-född tacka)

Källagårdens Gotlandssippa 00093

* 5 maj 2014

e: Hultagårdens Valdemar u: Almnäs Fjällgröna 13030

1-född: svartskäck med vita tecken. Vit hjälm, vit under hakan. Vit på bakben


Avkommor:

00149 Källagårdens Immeln (1-född bagge)


 

Källagårdens Hulda 00098


* 7 april 2015
e: Ludde u: Källagårdens Carna 00008
ue: Stålpelle G 946

1-född tacka.
Svart; vit fläck mellan hornen.

Avkommor:
Källagårdens Ilma 00138 (2-född tacka) (Död)
Källagårdens Ilmatar 00139 (2-född bagge)

Foto kommer.
Foto på Hulda som lamm finns under Lamm 2015.        

Källagårdens Hagtorn 00100

* 7 april 2015

e: Ludde 
u: Alskog 00028
ue: Franz Joseph

2-född, svart, vit gmg bläs, Strimma runt nos.

Avkommor:
00161 Källagårdens Inger (1-född)
 

Källagårdens Hjortron 00104

* 7 april 2015

e: Ludde u: Källagårdens Druvek 00017

ue: Stålpelle G 946

2-född, svart med vit bläs, vita fläckar på öron.

 

Avkommor:

00167 Kälagårdens Iyokan (1-född tacka)

 

Foto kommer

Foto på Hjortron som nyfödd finns under Lamm 2015.


Källagårdens Haga 00107

* 8 april

e: Ludde u: Källagårdens Dolly 00021

ue: Stålpelle G 946

2-född.

Svart; vit bläs (mellan öron o strimma ned, som ett hjärta).

 

Avkommor:

00179 Källagårdens Isaksson (1-född bagge)

 

Foto på Haga som nyfödd finns under Lamm 2015


Källagårdens Hallon 00111

* 18 april 2015

e: Ludde u: Källagårdens Fikon 00042

ue: Atlingbo G 945

1-född.

Vitskäck med rödgen

 

Foto kommer

Foto på Hallon som nyfödd finns under Lamm 2015.

Källagårdens Herta 00112

* 19 april 2015

e: Ludde u: Almnäs Feibur 13031

1-född.

Svart/brun-skäck. Vitt huvud, pandaögon. Vita str bak.

 

Avkommor:

Källagårdens Immanuel 00135 (2-född bagge)

Källagårdens I… 00--(2-född bagge) Död

Källagårdens Harsyra 00115

* 22 april 2015

e: Ludde u: Källagårdens Ceder 00013

ue: Stålpelle G 946

2-född

Svart, vit bläs

 

Avkommor:

00168 Källagårdens Ivarsson (2-född bagge)

00169 Källagårdens Ipsdatter (2-född tacka)

 

Foto kommer

Foto på Harsyra som nyfödd finns under Lamm 2015.


Källagårdens Hilja 00119

* 22 april 2015

e: Ludde u: Källagårdens Clara 00008

ue: Stålpelle G 946

2-född. Svart med vita tecken

 

Avkommor:

Källagårdens Inkeri 00148 (1-född tacka)

 

 Foto kommer

Foto på Hilja som nyfödd finns under Lamm 2015.


Källagårdens Halle Berry 00121

* 25 april 2015

e: Ludde 10111 U: Källagårdens Donna Karan 00029

ue: Stålpelle G 946

2född: Svart med bläs

 

Avkommor:

00177 Källagårdens Iggy (2-född bagge)

00178 Källagårdens Inga Gill (2-född bagge) (död)