Under sidorna Djur vi minns vill vi hedra de älskade vänner som lämnat oss innan vi kom till Källagården.

De är för alltid i vårt minne.Requiescat in pace

 

Rox

Masse

Rällan o Donna