Källagårdens uppfödningar som avelsvärderats genom baggbesiktning

och blivit godkända och i och med det erhållit unikt G-nummer

 

Källagårdens Chickasaw G950 (född 2010)

Källagårdens Doglas G1070 (född 2011)

Källagårdens Dalvar G1069 (född 2011

Källagårdens Dexter G1073 (född 2011)

Källagårdens Diesel G1022 (född 2011)

Källagårdens Elmer G  (född 2012)

Källagårdens Finsvingel G1108 (född 2013)

Källagårdens Folingbo G1113 (född 2013)

Källagårdens Fårö G 1116 (född 2013)

Källagårdens Gusten G1031 (född 2014)

Källagårdens George C G1114 (född 2014)

Källagårdens Gnejs G1117 (född 2014)

Källagårdens Ganthem G1118 (född 2014)

Källagårdens Hemse G 1131 (född 2015)

Källagårdens Håska G 1129 (född 2015)

Källagårdens Hugo Boss G1128 (född 2015)

Källagårdens Hellgut G1127 (född 2015)

 

Källagårdens Fårö G 1116 finns kvar på Källagården.

Källagårdens Folingbo G 1113

Källagårdens Folingbo G1113

Källagårdens Elmer
- första egna uppfödningen i avel (dock ej i egen flock). Hade tillfälligt G-nummer som återtogs pga skada på pung.